Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:09:10
Трябва да го направим заедно.
1:09:13
Не.
1:09:19
Тази вечер, ще отида да прибера Николас
1:09:21
Това е всичко
Не можеш да го спасиш сам.

1:09:31
Добре ли си?
1:09:34
Не мога да заспя.
1:09:35
Ким, ние ще отидем да приберем Николас
тази вечер

1:09:41
Знам.
1:09:44
Не се плаши, всичко е наред
1:09:50
Хайде, ние трябва да сме готове
и да говорим с Тони

1:09:59
Ким, ела.
1:10:08
Сан Квен е твой баща.
1:10:15
Не
1:10:19
Той не може да ми е баща.
1:10:21
Стани!
1:10:26
Идвам с теб.
1:10:29
Край на историята.
1:10:31
Не искам да те изгубя Тони
1:10:33
Не искам
1:10:36
Първо съм ти приятел
1:10:43
Ти си мой брат

Преглед.
следващата.