Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:10:08
Сан Квен е твой баща.
1:10:15
Не
1:10:19
Той не може да ми е баща.
1:10:21
Стани!
1:10:26
Идвам с теб.
1:10:29
Край на историята.
1:10:31
Не искам да те изгубя Тони
1:10:33
Не искам
1:10:36
Първо съм ти приятел
1:10:43
Ти си мой брат

Преглед.
следващата.