Wake of Death
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:14:01
Тони, готов ли си?
1:14:09
Благодаря ти.
1:14:15
Идвам.
1:14:41
Ти оставаш тук
1:14:44
Слушай, ако не се върна след 20 минути
1:14:48
извикай полицията.
1:14:50
Разбра ли?

Преглед.
следващата.