Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:04
Pohyb! Pohyb! Makejte!
:07:07
Maximální pohotovost!
:07:10
Nikdo ani hnout! Odhoï to!
:07:14
Ani hnout! K zemi!
:07:17
Ani hnout!
:07:51
Pokraèujte. Rychle.
:07:54
To je ono. Pojïte.
:07:58
Pozor na hlavu.
:08:24
Nech už toho hraní.
Jdi si lehnout, Nicholasi.

:08:27
- Dobrý veèer, pane.
- Dobrý veèer. Jak je? - Ahoj, tati.

:08:32
- Jak se choval mùj kluk?
- Byl moc hodný.

:08:35
Dobøe. Dìkuji vám.
:08:40
Nevidìli jsme se deset dní.
Dostanu pusu?

:08:48
- "Pokraèovat ve høe?"
- Mám tì rád.

:08:50
"Osm, sedm..."
:08:53
Dìkuji za všechno.
:08:54
"Druhé kolo."
:08:57
- Dobøe. Tady máte. - Dìkuji.
- Ahoj, Nicholasi.


náhled.
hledat.