Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:24
Nech už toho hraní.
Jdi si lehnout, Nicholasi.

:08:27
- Dobrý veèer, pane.
- Dobrý veèer. Jak je? - Ahoj, tati.

:08:32
- Jak se choval mùj kluk?
- Byl moc hodný.

:08:35
Dobøe. Dìkuji vám.
:08:40
Nevidìli jsme se deset dní.
Dostanu pusu?

:08:48
- "Pokraèovat ve høe?"
- Mám tì rád.

:08:50
"Osm, sedm..."
:08:53
Dìkuji za všechno.
:08:54
"Druhé kolo."
:08:57
- Dobøe. Tady máte. - Dìkuji.
- Ahoj, Nicholasi.

:09:03
- Zahraješ si, tati?
- Jo, ale nejsem žádnej expert.

:09:11
- Porazím tì, tati!
- Já vím...

:09:13
- Teda! To jsem já, ne?
- Ne, já. - Ty?

:09:17
- Nauèíš mì bojovat, tati?
- Umíš bojovat. Podívej se, tak rychle.

:09:22
Myslím doopravdy, ne takhle.
:09:26
Pojï, pùjdeme nahoru.
Je èas jít spát. Vìø mi, pojï.

:09:33
Jídlo a pití dostanete.
Prosím, jdìte a vezmìte si.

:09:39
Pak vás zaregistrují imigraèní úøedníci.
Rozumíte?

:09:43
Ještì vám to zopakuji.
Jsme imigraèní úøedníci Spojených státù.

:09:48
Pøinesli jsme vám jídlo, pití a obleèení...

náhled.
hledat.