Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:03
- Zahraješ si, tati?
- Jo, ale nejsem žádnej expert.

:09:11
- Porazím tì, tati!
- Já vím...

:09:13
- Teda! To jsem já, ne?
- Ne, já. - Ty?

:09:17
- Nauèíš mì bojovat, tati?
- Umíš bojovat. Podívej se, tak rychle.

:09:22
Myslím doopravdy, ne takhle.
:09:26
Pojï, pùjdeme nahoru.
Je èas jít spát. Vìø mi, pojï.

:09:33
Jídlo a pití dostanete.
Prosím, jdìte a vezmìte si.

:09:39
Pak vás zaregistrují imigraèní úøedníci.
Rozumíte?

:09:43
Ještì vám to zopakuji.
Jsme imigraèní úøedníci Spojených státù.

:09:48
Pøinesli jsme vám jídlo, pití a obleèení...
:10:03
Pane, co mám udìlat s tìmi mrtvolami?
:10:06
Pošlete je do márnice.
:10:08
- A zavolejte na èínskou ambasádu.
- Pane.

:10:12
- Jsme imigraèní úøedníci Spojených státù...
- Dostane se z toho.

:10:15
Jídlo a pití dostanete.
Prosím, jdìte a vezmìte si...

:10:24
Jsem vyèerpaná.
:10:27
- Jak je jí?
- Dostane se z toho.

:10:31
Podívejte se, vím, že se to nesmí,
ale chtìla bych si ji vzít domù.

:10:35
Jen na tuhle noc.
:10:37
Víte, minulý týden mi bylo 52.
:10:41
Tak jsem starej. Mám problémy
se srdcem, nemocné ledviny.

:10:46
Ale nevìdìl jsem, že špatnì slyším.
:10:49
Prožila peklo. Myslím, že bychom ji
nemìli zavírat do uprchlického støediska.

:10:53
- Proè?
- Je jí teprve ètrnáct.

:10:56
- Když uvážíte, co všechno prožila.
- Mluví anglicky?

:10:59
Ne, nemyslím.

náhled.
hledat.