Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:00
Je to jen další uprchlice.
Co je na ní tak zvláštního?

:11:04
- Mìjte srdce, Hogginsi. - Už jsem vám øekl,
že se srdcem mám problémy.

:11:09
Prosím...
:11:12
No jo.
:11:13
Ale ruèíte za to, že bude zítra u výslechu.
Absolvuje oficiální øízení pro uprchlíky.

:11:18
A já kvùli tomu nechci pøijít o práci.
:11:30
- Díky. Mùžu na chvilku?
- Urèitì.

:11:38
Nestalo se ti nic?
:11:41
Jsem Cynthia.
:11:45
Mluvíš anglicky?
:11:48
Jak se jmenuješ?
:11:51
Pùjdeš se mnou domù,
souhlasíš s tím?

:11:59
Dobøe.
:12:32
Bene!
:12:34
- Jsem tady.
- Ahoj, zlato.

:12:37
- Jak se máš?
- Ahoj.

:12:39
To je Kim.
Kim, to je mùj manžel Ben.

:12:42
Nechceš si sednout?
:12:45
Stýskalo se mi po tobì.
:12:52
Napustím ti vanu, Kim. Ano?

náhled.
hledat.