Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:15:01
Moji pìstouni jsou Èíòané.
:15:06
Teï už spinkej.
:15:14
- Tak ty sis pøinesla práci domù?
- To jo.

:16:41
Tohle potøebuju.
:16:45
Tak jak bylo v Dallasu?
:16:47
Fajn.
Musel jsem pomoct pøíteli.

:16:52
Takový je mùj manžel...
záhadný muž.

:16:57
Víš, že nerad mluvím o práci.

náhled.
hledat.