Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:16:41
Tohle potøebuju.
:16:45
Tak jak bylo v Dallasu?
:16:47
Fajn.
Musel jsem pomoct pøíteli.

:16:52
Takový je mùj manžel...
záhadný muž.

:16:57
Víš, že nerad mluvím o práci.
:17:00
Já vím.
:17:04
Dvacet let se pohybuju po barech.
:17:08
Je to jiný svìt než ten tvùj.
:17:13
A v životì jsem dìlal vìci,
na které nejsem pyšný.

:17:21
Chci jen chránit svou rodinu.
:17:25
Bene, jsem sociální pracovnice
na Imigraèním.

:17:28
Každý den vidím hrozné vìci.
:17:32
Nejsem blbá.
:17:34
Znám svého muže...
:17:37
majitele klubu v Marseilles.
:17:42
O tom jsem pøemýšlela tisíckrát.
:17:45
A v urèitém okamžiku
jsem pøestala hledat odpovìï.

:17:50
A víš proè?
:17:52
Protože tì znám líp než ty sám sebe.
:17:57
Jsi úžasný muž.
:17:59
A kvùli nám jsi zmìnil život.

náhled.
hledat.