Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:00
Já vím.
:17:04
Dvacet let se pohybuju po barech.
:17:08
Je to jiný svìt než ten tvùj.
:17:13
A v životì jsem dìlal vìci,
na které nejsem pyšný.

:17:21
Chci jen chránit svou rodinu.
:17:25
Bene, jsem sociální pracovnice
na Imigraèním.

:17:28
Každý den vidím hrozné vìci.
:17:32
Nejsem blbá.
:17:34
Znám svého muže...
:17:37
majitele klubu v Marseilles.
:17:42
O tom jsem pøemýšlela tisíckrát.
:17:45
A v urèitém okamžiku
jsem pøestala hledat odpovìï.

:17:50
A víš proè?
:17:52
Protože tì znám líp než ty sám sebe.
:17:57
Jsi úžasný muž.
:17:59
A kvùli nám jsi zmìnil život.
:18:02
A chci, abys vìdìl,
že to pro mì znamená všechno.

:18:07
- Nesmíš mì nikdy opustit.
- To neudìlám. - Miluji tì.

:18:44
Vítejte v L.A., pane Quane.

náhled.
hledat.