Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:02
A chci, abys vìdìl,
že to pro mì znamená všechno.

:18:07
- Nesmíš mì nikdy opustit.
- To neudìlám. - Miluji tì.

:18:44
Vítejte v L.A., pane Quane.
:19:22
- Kde je moje dcera?
- Hledáme ji, pane.

:19:27
- Jev poøádku?
- Ještì nevíme, pane.

:19:32
Tak si tedy Kim najdu sám.
:19:53
Paní Archerová, nemùžete si vzít
ilegální pøistìhovalkyni do vlastní péèe.

:19:57
Musí absolvovat oficiální postup.
:19:59
- Dopustila jste se právního pøestupku.
- Ano, Vaše ctihodnosti,


náhled.
hledat.