Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:02
- Dotkl jste se ji?
- Co?

:24:04
Sáhnul jste na ni?
:24:07
Co si o mnì kurva myslíte?
:24:15
Nechal jste tu dívku u bìlochù.
:24:18
Je u sociální pracovnice.
:24:20
Myslel jsem si, že poøád lepší
než uprchlické støedisko.

:24:25
Máte problém s bìlochy?
:24:28
Hezky se s vámi obchoduje.
:24:44
- Najdi ji.
- Ano.

:25:19
Když jsem pøijel, musel jsem deset let
pracovat, abych si vykoupil svobodu.

:25:23
Nic se nezmìnilo.
:25:25
Stále pøicházejí tisíce, pøipraveni nechat
se zotroèit, aby získali nový život.

:25:30
Tommy, mùžeš aspoò na chvíli
pøestat mluvit o politice?

:25:33
- Copak nevidíš, že je smutná?
- To je v pohodì, mami.

:25:36
Asi bychom o tom nemìli
mluvit zrovna teï.

:25:38
Chudák dítì. Je unavená.
:25:41
- Nechceš jít do svého pokoje?
- Nicholasi, jdi s Kim, jestli chceš.

:25:47
Pojï, Kim, jdeme.

náhled.
hledat.