Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:23:00
Když budete nìco potøebovat, staèí øíct,
zaøídím to. Prosím, posaïte se.

:23:09
Pøišli jsme o dva pašeráky.
Heroin jim vybouchnul v žaludku.

:23:13
To se stává, když lidi málo pijí vodu.
:23:16
Tak je pøíštì víc hlídejte.
:23:20
To je vᚠproblém.
:23:23
Ne, to je nᚠproblém.
:23:25
Nerad platím za nìco,
co nedostanu, chápete.

:23:29
Najdete mou holku?
:23:32
Pøistoupíme k obchodu?
:23:35
Dva miliony dolarù.
:23:38
Další dodávka za dvacet milionù.
:23:41
A další dodávka je ve støedu. Platí?
:23:46
A... prokázal jsem vám laskavost.
Našel jsem vaši dívku.

:23:52
Pøiplula na vaší lodi.
Dobrá zpráva, nebo ne?

:24:02
- Dotkl jste se ji?
- Co?

:24:04
Sáhnul jste na ni?
:24:07
Co si o mnì kurva myslíte?
:24:15
Nechal jste tu dívku u bìlochù.
:24:18
Je u sociální pracovnice.
:24:20
Myslel jsem si, že poøád lepší
než uprchlické støedisko.

:24:25
Máte problém s bìlochy?
:24:28
Hezky se s vámi obchoduje.
:24:44
- Najdi ji.
- Ano.


náhled.
hledat.