Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:22:36
Kde jsi?
:22:56
Tak se koneènì poznáváme.
Líbí se vám v Malibu?

:23:00
Když budete nìco potøebovat, staèí øíct,
zaøídím to. Prosím, posaïte se.

:23:09
Pøišli jsme o dva pašeráky.
Heroin jim vybouchnul v žaludku.

:23:13
To se stává, když lidi málo pijí vodu.
:23:16
Tak je pøíštì víc hlídejte.
:23:20
To je vᚠproblém.
:23:23
Ne, to je nᚠproblém.
:23:25
Nerad platím za nìco,
co nedostanu, chápete.

:23:29
Najdete mou holku?
:23:32
Pøistoupíme k obchodu?
:23:35
Dva miliony dolarù.
:23:38
Další dodávka za dvacet milionù.
:23:41
A další dodávka je ve støedu. Platí?
:23:46
A... prokázal jsem vám laskavost.
Našel jsem vaši dívku.

:23:52
Pøiplula na vaší lodi.
Dobrá zpráva, nebo ne?


náhled.
hledat.