Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:11
Jeï do Èínské ètvrti.
Najdi mi Andyho Wanga.

:32:17
Vím, že je to ten chlap,
co stál pøed restaurací.

:32:33
Urèitì nechceš, abych s tebou zùstal?
:32:40
Jsi svobodný èlovìk.
:32:49
Musím najít Nicholase.
:33:54
Sakra, je tady pusto.
Kotì, chci tì.


náhled.
hledat.