Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:04
Bude se mi stýskat...
:35:01
Kde je mùj syn?!
:35:34
- Haló? - Bene, dìti jsou v domì.
Jsou v bezpeèí, neboj se.

:35:38
- Nicholas je v pohodì.
- Dobrý, Maxi.

:35:41
- Pøijedu, díky. Buï opatrný!
- Jo, jasnì.

:35:52
- Maxi!
- Bene, co se kurva stalo?

:35:54
- Kde je Nicholas?
- Spí v pokoji. Co se stalo?


náhled.
hledat.