Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:01
Kde je mùj syn?!
:35:34
- Haló? - Bene, dìti jsou v domì.
Jsou v bezpeèí, neboj se.

:35:38
- Nicholas je v pohodì.
- Dobrý, Maxi.

:35:41
- Pøijedu, díky. Buï opatrný!
- Jo, jasnì.

:35:52
- Maxi!
- Bene, co se kurva stalo?

:35:54
- Kde je Nicholas?
- Spí v pokoji. Co se stalo?

:36:36
- A ona?
- Ta holèièka? Ta je támhle.

:36:47
Probuï se!
:36:51
- Kim, probuï se!
- Bene, klídek!

:36:57
Kdo zabil mou manželku?

náhled.
hledat.