Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:36
- A ona?
- Ta holèièka? Ta je támhle.

:36:47
Probuï se!
:36:51
- Kim, probuï se!
- Bene, klídek!

:36:57
Kdo zabil mou manželku?
:37:00
Øekni mi to.
:37:04
Slyšela jsem výstøely.
:37:08
Popadla jsem Nicholase.
Utekli jsme. Je mi to líto.

:37:12
Andy Wang?
:37:15
Znᚠho?
:37:17
Andy Wang!
:37:20
Kdo tì pronásleduje?
:37:23
- San Quan.
- Kdo je San Quan?

:37:27
- Prosím, øekni mi to.
- Jde po mnì.

:37:32
Zabil mou mámu.
:37:38
Ten zabil mou ženu?
:37:52
Proè tì má žena pøivedla do mého domu?!
:37:55
Bene! Nech toho!
:37:59
Prosím, není to má vina!

náhled.
hledat.