Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:19
Pus mì!
Dej mi tu bouchaèku!

:44:22
Hned!
:44:43
Kdo jste, kurva?!
:44:50
- To je za mou ženu.
- Jdi do hajzlu!

:45:21
Hogginsi, co tady dìláte?
To není záležitost Imigraèního úøadu.

:45:25
Nìco ovìøuji.
:45:27
Mohlo by to souviset
s vraždou Cynthie Archerové.

:45:31
Napadá vás nìco?
:45:33
Dva chlapi, lyžaøské kukly,
žádné otisky prstù.

:45:37
Profesionální práce.
:45:40
Byl to perný den.
:45:43
Budete mì informovat.

náhled.
hledat.