Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:21
Hogginsi, co tady dìláte?
To není záležitost Imigraèního úøadu.

:45:25
Nìco ovìøuji.
:45:27
Mohlo by to souviset
s vraždou Cynthie Archerové.

:45:31
Napadá vás nìco?
:45:33
Dva chlapi, lyžaøské kukly,
žádné otisky prstù.

:45:37
Profesionální práce.
:45:40
Byl to perný den.
:45:43
Budete mì informovat.
:46:32
Máme problém.
:46:35
Andy Wang je mrtev.
:46:38
Vaše vystoupení v restauraci
Mamma Li nepomohlo.

:46:41
Poldùm se to moc nelíbilo.
:46:44
Navíc to zvorala èínská ambasáda.
Mrtvoly nebyly spáleny a najdou heroin.

:46:49
Takže chci øíct,
že je všechno v prdeli!

:46:53
Odkládám obchod.
:46:57
V životì odkládᚠjen smrt.

náhled.
hledat.