Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:32
Máme problém.
:46:35
Andy Wang je mrtev.
:46:38
Vaše vystoupení v restauraci
Mamma Li nepomohlo.

:46:41
Poldùm se to moc nelíbilo.
:46:44
Navíc to zvorala èínská ambasáda.
Mrtvoly nebyly spáleny a najdou heroin.

:46:49
Takže chci øíct,
že je všechno v prdeli!

:46:53
Odkládám obchod.
:46:57
V životì odkládᚠjen smrt.
:47:01
Ušetøete mì orientálních kecù.
:47:03
Co to má znamenat?
Vyhrožujete mi?

:47:07
Jestli to tak cítíte,
tak to tak musí být.

:47:11
Nemám náladu
na pitomý èínský hádanky.

:47:15
Obchod se nemìní.
:47:17
Do støedy musím dostat peníze.
:47:20
Do prdele, jste bezvadnej, víte to?
:47:24
Myslíte, že nemáme žádný problém.
:47:27
Máme uskuteènit
tichou malou pašeráckou operaci.

:47:31
A díky vám je to jako v pitomým filmu.
:47:35
Jeden muž pøijde do vašeho bordelu,
:47:38
sejme tøi vaše lidi.
:47:40
Myslím, že to je problém.
:47:42
Mluvil jsem s policií.
:47:44
Øíkali mi,
že se asi jmenuje Ben Archer.

:47:47
A vy jste mu zabili manželku.
:47:50
Myslím, že to je problém.
:47:53
Je pozdì.
:47:56
Teï z toho už nevycouváš.

náhled.
hledat.