Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:01
Ušetøete mì orientálních kecù.
:47:03
Co to má znamenat?
Vyhrožujete mi?

:47:07
Jestli to tak cítíte,
tak to tak musí být.

:47:11
Nemám náladu
na pitomý èínský hádanky.

:47:15
Obchod se nemìní.
:47:17
Do støedy musím dostat peníze.
:47:20
Do prdele, jste bezvadnej, víte to?
:47:24
Myslíte, že nemáme žádný problém.
:47:27
Máme uskuteènit
tichou malou pašeráckou operaci.

:47:31
A díky vám je to jako v pitomým filmu.
:47:35
Jeden muž pøijde do vašeho bordelu,
:47:38
sejme tøi vaše lidi.
:47:40
Myslím, že to je problém.
:47:42
Mluvil jsem s policií.
:47:44
Øíkali mi,
že se asi jmenuje Ben Archer.

:47:47
A vy jste mu zabili manželku.
:47:50
Myslím, že to je problém.
:47:53
Je pozdì.
:47:56
Teï z toho už nevycouváš.

náhled.
hledat.