Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:07
Bene, dᚠsi kafe?
:49:12
Jo.
:49:15
Jak teï najdeme San Quana?
:49:19
Napøed zjistíme, kdo to je.
:49:30
Mìl bys promluvit s Hogginsem.
:49:32
Dìlá v Imigraèním.
Mìl by nìco vìdìt.

:49:50
- Co chceš? - Ahoj, Raymonde.
Jak jde angliètina? - Nijak.

:49:53
- Poøád nic? - Ne.
- Ben? - Pojï dál.

:50:29
- Maxi, vìdìl jsem, že tady budeš.
- Raymonde, jedno kafe.

:50:51
Co se to u vás vèera stalo?
:50:55
Omylem jsem rozbil okno.
:50:58
- A vypálil sedm ran do ulice,
to byla... - Nehoda.


náhled.
hledat.