Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:29
- Maxi, vìdìl jsem, že tady budeš.
- Raymonde, jedno kafe.

:50:51
Co se to u vás vèera stalo?
:50:55
Omylem jsem rozbil okno.
:50:58
- A vypálil sedm ran do ulice,
to byla... - Nehoda.

:51:14
Nebyl jste náhodou vèera veèer
na Tøetí v bordelu, že ne?

:51:20
Ne.
:51:22
Tony, tys byl v klubu, že jo?
:51:25
- Jo.
- Ano.

:51:35
No...
:51:38
Dva pistolníci sejmuli
chlápka jménem Andy Wang.

:51:45
Mìli lyžaøské kukly.
:51:48
Víme, že jsou bílí.

náhled.
hledat.