Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:51:14
Nebyl jste náhodou vèera veèer
na Tøetí v bordelu, že ne?

:51:20
Ne.
:51:22
Tony, tys byl v klubu, že jo?
:51:25
- Jo.
- Ano.

:51:35
No...
:51:38
Dva pistolníci sejmuli
chlápka jménem Andy Wang.

:51:45
Mìli lyžaøské kukly.
:51:48
Víme, že jsou bílí.
:52:00
Vlastnì je mi to u prdele.
:52:06
Ten chlápek byl drogový dealer
a pasák.

:52:19
Když jsem tam pøijel,
byl tam strašnej svinec.

:52:22
- Dokonce se tam objevil Hoggins
z Imigraèního. - Hoggins?

:52:29
Jo.
:52:34
Poøád se pokouším na to pøijít.
:52:39
Ukážu se.
:52:48
Zastav se kdykoli.

náhled.
hledat.