Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:00
Vlastnì je mi to u prdele.
:52:06
Ten chlápek byl drogový dealer
a pasák.

:52:19
Když jsem tam pøijel,
byl tam strašnej svinec.

:52:22
- Dokonce se tam objevil Hoggins
z Imigraèního. - Hoggins?

:52:29
Jo.
:52:34
Poøád se pokouším na to pøijít.
:52:39
Ukážu se.
:52:48
Zastav se kdykoli.
:53:05
Zase odjíždíš.
:53:12
Musím zjistit,
kdo to mamince udìlal.

:53:17
- Nechoï!
- Nicholasi.

:53:21
Musíš být silný.
:53:26
Vrátím se, slibuju.
:53:29
Vrátím se, Nikolo. Ty to víš.

náhled.
hledat.