Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:45
Co je to, kurva?
Co sakra chcete?

:55:52
Kdo zabil mou ženu?
:55:57
Kdo je San Quan?
:56:01
Kdo zabil mou ženu?
:56:07
Kdo je San Quan? Kde je?
:56:14
Víš, co dìláme v Marseilles
s takovejma sráèema, jako seš ty?

:56:20
Dobøe. Nevím,
kdo zabil vaši ženu.

:56:23
Nevím, kurva, kdo je San Quan.
Nevím...

:56:26
Mluv.
:56:33
Maxi, pøinu ho promluvit.
:56:37
Raymonde, prosím...
:56:49
Tady je Da Costa.
Jsem v márnici.

:56:51
Vyšetøuji smrt nìkolika pøistìhovalcù,
se kterými Cynthia spolupracovala.

:56:55
- To musíš vidìt.
- Dobrý, už jedu.

:56:59
Fajn, poèkám na tebe.

náhled.
hledat.