Wake of Death
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:56:01
Kdo zabil mou ženu?
:56:07
Kdo je San Quan? Kde je?
:56:14
Víš, co dìláme v Marseilles
s takovejma sráèema, jako seš ty?

:56:20
Dobøe. Nevím,
kdo zabil vaši ženu.

:56:23
Nevím, kurva, kdo je San Quan.
Nevím...

:56:26
Mluv.
:56:33
Maxi, pøinu ho promluvit.
:56:37
Raymonde, prosím...
:56:49
Tady je Da Costa.
Jsem v márnici.

:56:51
Vyšetøuji smrt nìkolika pøistìhovalcù,
se kterými Cynthia spolupracovala.

:56:55
- To musíš vidìt.
- Dobrý, už jedu.

:56:59
Fajn, poèkám na tebe.
:57:08
Nìco dùležitého.
:57:11
Policie.
:57:13
Tony, chce zavolat policii.
:57:18
- Dej mu ten pitomej ètvrák.
- Maxi.

:57:22
Dodìlej ho.
:57:40
Vra se...
:57:42
Potøebujeme tì. Teï neodcházej.
Poslechni mì!

:57:46
Slyšíš mì? Poslouchej velmi peèlivì.
:57:50
Kde najdeme toho zasranýho Èíòana?
:57:53
Nehraj si se mnou!
Co mᚠspoleènýho se San Quanem?!

:57:56
- Dìlá to... heroin.
- Heroin? - Jo.

:57:59
- Vy taháte to svinstvo
do týhle zemì? - Jo!


náhled.
hledat.