An Unfinished Life
prev.
play.
mark.
next.

:02:00
Izgleda kao crveno i neophodno.
:02:04
Nešto mi doðe i ...
:02:09
Ali oseæam da me digne gore
i ja, ja ...

:02:14
Ti to možeš.
:02:17
Mrzim što to volim.
:02:32
Žao mi je.
:02:38
Da li æeš mi oprostiti?
:02:50
Šta, šta ....
:02:56
Jebote!
:03:04
Ti si obeæala.
Desi li se još jedamput ...

:03:09
Obeæala si.
:03:13
U redu ovo ti je za prošlu sedmicu
i za danas, ok ?

:03:18
Stavila sam ti pedeset dolara više.
Ne ja to ne mogu.

:03:23
Ne želim da te više vidim
ovde tako da izgledaš.

:03:28
Èuvaj se. Hvala.
- Èuvaj devojèicu.

:03:32
Mi imamo mali proces na
našim korisnicima usluga.

:03:35
Ako ostanete sedmicu, na našem šalteru
možemo vam naèi mesto kako tražite.

:03:39
Svaki èovek i žena u gradu
znaju gde su šalteri.

:03:43
Imate li gde do tada
da ostanete?

:03:45
Stvarno ne razumeš koliko
se ja brinem gde je ona.

:03:48
Slušaj, svarno ne znam, moguæe
da je otišla negde u kupovinu.

:03:51
Da li æe mi iko na ovom
mestu dati istinu.

:03:59
Samo da bi našao Džinu
i gotovo.


prev.
next.