An Unfinished Life
prev.
play.
mark.
next.

:03:04
Ti si obeæala.
Desi li se još jedamput ...

:03:09
Obeæala si.
:03:13
U redu ovo ti je za prošlu sedmicu
i za danas, ok ?

:03:18
Stavila sam ti pedeset dolara više.
Ne ja to ne mogu.

:03:23
Ne želim da te više vidim
ovde tako da izgledaš.

:03:28
Èuvaj se. Hvala.
- Èuvaj devojèicu.

:03:32
Mi imamo mali proces na
našim korisnicima usluga.

:03:35
Ako ostanete sedmicu, na našem šalteru
možemo vam naèi mesto kako tražite.

:03:39
Svaki èovek i žena u gradu
znaju gde su šalteri.

:03:43
Imate li gde do tada
da ostanete?

:03:45
Stvarno ne razumeš koliko
se ja brinem gde je ona.

:03:48
Slušaj, svarno ne znam, moguæe
da je otišla negde u kupovinu.

:03:51
Da li æe mi iko na ovom
mestu dati istinu.

:03:59
Samo da bi našao Džinu
i gotovo.

:04:06
Tribijun Kesis.
Da li želiš da idemo tamo?

:04:09
Pa možda i odemo gde god
poželimo.

:04:13
Šta misliš, Lavino Mexiko?
:04:18
Sviða mi se to.
- I meni isto.

:04:22
Topika.
:04:25
Sena Cros.
:04:26
O moj bože ima i Bon Tjero.
:04:33
O ne, ne.
- Mama.

:04:53
Ovo vas neæe odvesti nigde.
:04:55
Pukao mu je blok motora.
:04:58
Da vas ja prevuèem.
- Da.


prev.
next.