Diary of a Mad Black Woman
prev.
play.
mark.
next.

:17:14
Šta.
:17:17
Sedim ovde i smišIjam
naèin kako da ti kažem...

:17:19
ovo...
:17:25
Ja sam zaljubljen u tebe.
:17:31
Kako to znaš.
:17:34
Ne znam kako da ti to objasnim...
:17:40
Pokušaj...
:17:48
Helen,ako budem udaljen
od tebe samo još jedan sat.

:17:51
Ne mogu prestati misliti o tebi...
:17:56
Brinem o tebi mojim duhom...
:17:59
Molim se za tebe mnogo
više nego za sebe.

:18:03
Možda sam loš za tebe...
Bio sam u bakalskoj radnji...

:18:07
i kupio sam tvoj ženstveni proizvod
:18:13
Vidiš to...
:18:16
Taj osmeh...
:18:17
Helen, kad se nasmeješ tako...
:18:20
moj svet...
Sve je u redu...

:18:27
Zaljubljen sam u tebe.
:18:43
Dragi dnevnièe
gde sam stala?

:18:47
Negde iznad svih bolova...
:18:50
Sa èovekom koji je jak...
:18:52
lep, oseæajan...
:18:55
i hrišæanin.
:18:58
Prošla noæ je bila neverovatna.

prev.
next.