Good Night, and Good Luck.
prev.
play.
mark.
next.

:20:03
Vor fi judecaþi dupã
etichetã pusã tatãlui lor?

:20:07
Vor trebui sã explice prietenilor, etc...
:20:12
...de ce tatãl lor e un factor
de risc pentru securitate?

:20:15
Vãd cã este o reacþie în lanþ, absolut.
:20:20
Dacã lucrurile rãmîn
aºa, prima recomandare...

:20:24
...care a fost trimisã comisiei,
vãd o reacþie în lanþ...

:20:28
...care nu se va termina pentru nimeni.
:20:32
Permiteþi-mi sã citesc cîteva fraze...
:20:35
...pentru cã vrea uºã
spun exact la ce mã refer.

:20:39
Am anunþat Aviaþia cã le vom
pune la dispoziþie spaþiu...

:20:41
...pentru orice comentariu, criticã
sau corecþie pe care ar vrea s-o facã...

:20:44
...în cazul Milo Radulovich.
:20:48
Nu ne putem pronunþã cu privire la
acuzaþiile aduse tatãlui ºi surorii sale...

:20:51
...pentru cã nici noi, nici
dvs., nici ei, nici avocaþii...

:20:54
...nici locotenentul, nu
cunoaºtem conþinutul plicului.

:20:59
Au fost doar vorbe, zvonuri, bîrfe...
:21:02
...sau dovezi clare susþinute
de martori credibili?

:21:06
Nu ºtim.
:21:08
Credem cã fiul n-ar trebui sã
plãteascã pentru greºelile tatãlui.

:21:12
Chiar ºi aºa, greºala ar trebui doveditã
ºi în acest caz nu a fost doveditã.

:21:16
Credem de asemenea cã acest caz
ilustreazã o urgenþã nevoie...

:21:19
...ca Armata sã comunice total,
mai mult decît pînã acum...

:21:23
...procedurile ºi regulile de urmat...
:21:25
...în încercarea de protejare
a securitãþii naþionale...

:21:28
...ºi a drepturilor
individului, în acelaºi timp.

:21:32
Orice se întâmplã în sfera relaþiilor...
:21:34
...dintre individ ºi stat...
:21:36
...ne-o facem singuri...
:21:38
...nu putem da vina pe Malenkov sau pe
Mao Tse-Tung sau chiar pe aliaþii noºtri.

:21:43
Nouã ni se pare, lui
Fred Friendly ºi mie...

:21:47
...cã acest subiect trebuie
dezbãtut la nesfîrºit.

:21:52
Noapte bunã ºi noroc.

prev.
next.