Good Night, and Good Luck.
prev.
play.
mark.
next.

:22:00
ªi ai ieºit.
:23:33
Pot sã-þi spun ceva despre tine...
:23:34
Pot sã-þi spun ceva despre tine...
:23:36
...ca membru al audienþei emisiunii
"De la persoanã la persoanã"?

:23:38
Conform studiilor efectuate pe audienþã...
:23:40
...sînteþi mult peste medie
în educaþie ºi inteligenþã.

:23:44
Aveþi un interes larg pentru
lumea afacerilor ºi a ºtiinþei...

:23:48
...a sportului ºi a divertismentului.
:23:50
ªi mai aveþi o caracteristicã
care mã încurajeazã...

:23:53
...ºi e un fapt evident cã nu vã
lãsaþi uºor influenþaþi de reclame.

:23:57
Producãtorii þigãrilor Kent au luat în
considerare toate aceste caracteristici...


prev.
next.