Memoirs of a Geisha
prev.
play.
mark.
next.

:45:03
Ne volim kad se pred mene stave
stvari koje ne mogu imati.

:45:12
Kad ste me prvi put predstavili Nobuu, bila sam
tako glupa da mu posvetim svoju pažnju.

:45:17
- Ne možeš ga odbiti, ne smiješ.
- Ali Mameha...

:45:19
- Šta æe on pomisliti? Spasio ti je život!
- Znaèi, on ga posjeduje?!

:45:23
Sayuri, ja znam šta je to pokušati
probiti se bez zaštitnika.

:45:28
Radiæu nešto drugo, bilo šta.
:45:30
Primati u sobu, prosjaèiti za
svaki obrok? Je li to život koji želiš?

:45:35
- Želim život koji je MOJ! - Nobu se uvijek
ophodio prema tebi samo sa ljubaznošæu.

:45:41
- Ne želim više ljubaznosti. - Šta? Šta više
možemo da oèekujemo? Mi smo gejše!

:45:48
Osjeæali ste nešto prema Baronu, zar ne?
:45:53
- Nikada sebi to nisam dozvolila.
- Nemojte mi lagati.

:45:58
- S vremenom æeš nauèiti.
- Ne želim da nauèim!

:46:01
Sayuri!
:46:04
Mi ne postajemo gejše da bi smo
progonile sopstvenu sudbinu.

:46:07
Postajemo gejše jer nemamo izbora.
:46:29
- Pumpkin!
- Šta je, šta se desilo?

:46:32
- Ništa. Htjela bih te zamoliti
za uslugu, to je sve. - Izvoli?

:46:37
U 9.00 sati dovedi Nobua
na bazen, u udaljeni dio vrta.

:46:41
Ni minut prije, ni minut
kasnije. Hoæeš li?

:46:46
I, molim te, nemoj reæi Nobuu
da æu ga èekati tamo.

:46:50
- Je li to iznenaðenje?
- Da. To je iznenaðenje.


prev.
next.