Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:03
Aþkýn ne olduðunu biliyor musunuz?
:01:07
Gerçek aþkýn ?
:01:12
Hiç kendinizi cehennemin
sonsuzluðuna...

:01:17
...mahkum ettiðiniz
güçlü bir aþk yaþadýnýz mý?

:01:23
Ben yaþadým.
:02:46
59 saniye.
:02:59
Yemek benim için.

Önceki.
sonraki.