Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:02
Herkese, iyi akþamlar.
:05:06
Ýyi akþamlar.
:05:08
Bu gece, Köprüyü geçtim.
:05:12
Ama köprü diye bir þey yoktu.
:05:15
Aþkýn bütün yükünü taþýdým...
:05:19
fakat paylaþan kimse yok.
:05:23
ve sonra...
:05:25
Seni düþündüm.
Senin her þeyin.

:05:30
Aþk!
:05:37
Bundan baþka hiçbir þey görmek
zorunda deðiliz.

:05:39
Sanatýn geleceði bir kadýnýn
yüzünde.

:05:45
Güzel.
:05:48
Pablo Picasso!
:05:51
Söyle bana, Pablo,
Aþký nasýl küpe çevirisin?

:06:25
Merhaba, Pablo.
:06:29
Beni özledin mi?
:06:51
Teþekkürler.
:06:55
-Ýyi iþ. -Neden benden
bu kadar çok nefret ediyorsun?

:06:59
Seni seviyorum, Pablo.
kendimden nefret ediyorum.


Önceki.
sonraki.