Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:35
Jeanne...
:10:38
Ýsmimi nereden biliyorsun?
:10:41
Bilmeliyim.
Ben...

:10:44
Modigliani. Kim olduðunu biliyorum.
Hepimiz kim olduðunu biliyoruz.

:10:48
Köpek bile kim olduðunu
biliyor.

:10:51
Gel, seni yaðmurda
görmek istiyorum.

:10:54
Korkma.
:10:58
Yaðmura bayýlýrým.
Onun söylediklerine bayýlýyorum.

:11:02
Çok ilginç.
Þimdi yaðmur konuþuyor.

:11:05
-Evet.
-Ne söylüyor?

:11:08
Bir þapkaya ihtiyacý olduðunu
söylüyor.

:11:11
Teþekkürler.
:11:15
Önce bana eskizlerini
göstermelisin.

:11:17
-Ben bir sanatçý deðilim.
-Fikrimi söylememe izin ver.

:11:23
Eskizler yoksa,
þapka da yok.

:11:28
-Tamam. Ama þapka önce.
-Þapka önce.

:11:59
Beni böyle mi görüyorsun?

Önceki.
sonraki.