Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:02
Çok ilginç.
Þimdi yaðmur konuþuyor.

:11:05
-Evet.
-Ne söylüyor?

:11:08
Bir þapkaya ihtiyacý olduðunu
söylüyor.

:11:11
Teþekkürler.
:11:15
Önce bana eskizlerini
göstermelisin.

:11:17
-Ben bir sanatçý deðilim.
-Fikrimi söylememe izin ver.

:11:23
Eskizler yoksa,
þapka da yok.

:11:28
-Tamam. Ama þapka önce.
-Þapka önce.

:11:59
Beni böyle mi görüyorsun?
:12:01
Herkes Modigliani'yi böyle
görüyor.

:12:09
Özür dilerim.
:12:15
Bana Modi de.
:12:19
Tamam, Modi.
:12:24
Þimdi senin resmini yapacaðým.
Beni görmeye gel,
senin resmini yapacaðým.

:12:29
-Eðer bir gün þanslýysam...
-Ne?

:12:34
Gözlerini de yaparým.
:12:38
Bu kadar ünlüyken...
Beni deli mi sanýyorsun?


Önceki.
sonraki.