Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:01
Herkes Modigliani'yi böyle
görüyor.

:12:09
Özür dilerim.
:12:15
Bana Modi de.
:12:19
Tamam, Modi.
:12:24
Þimdi senin resmini yapacaðým.
Beni görmeye gel,
senin resmini yapacaðým.

:12:29
-Eðer bir gün þanslýysam...
-Ne?

:12:34
Gözlerini de yaparým.
:12:38
Bu kadar ünlüyken...
Beni deli mi sanýyorsun?

:13:08
Ne düþünüyorsun?
:13:12
Gözlerim nerde?
:13:24
Çok uzaklarda,
onlarý göremedim.

:13:47
Gerçek seni gördüðümde,
gözlerini yapacaðým.


Önceki.
sonraki.