Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:08
Ne düþünüyorsun?
:13:12
Gözlerim nerde?
:13:24
Çok uzaklarda,
onlarý göremedim.

:13:47
Gerçek seni gördüðümde,
gözlerini yapacaðým.

:14:15
Babanýn resmine bak.
:14:20
Çok geç kaldýnýz, bayým.
Herkes sizi bekliyor.

:14:25
Özür dilerim.
:14:27
Güzel.
:14:30
Güzel kemiklere sahipsin.
Resmini yapabilirim.

:14:33
On frank.
Martinez'le konuþ.

:14:36
Yalnýzca ve yalnýzca, Martinez.
:14:44
Onlarý beklettin.
Bu adil deðil.

:14:47
Paralarý var ama
aðýzlarýnýn tadýný bilmiyorlar.

:14:52
Ben bir müþteriyim.
:14:54
Beni bekletmenize karþýn,
resimlerinizin...

:14:57
ilginç olduðunu düþünüyorum.

Önceki.
sonraki.