Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:15
Babanýn resmine bak.
:14:20
Çok geç kaldýnýz, bayým.
Herkes sizi bekliyor.

:14:25
Özür dilerim.
:14:27
Güzel.
:14:30
Güzel kemiklere sahipsin.
Resmini yapabilirim.

:14:33
On frank.
Martinez'le konuþ.

:14:36
Yalnýzca ve yalnýzca, Martinez.
:14:44
Onlarý beklettin.
Bu adil deðil.

:14:47
Paralarý var ama
aðýzlarýnýn tadýný bilmiyorlar.

:14:52
Ben bir müþteriyim.
:14:54
Beni bekletmenize karþýn,
resimlerinizin...

:14:57
ilginç olduðunu düþünüyorum.
:15:00
Ýlginç?
:15:05
New York'ta galerisi var, Modi.
:15:11
Gerçekten mi?
:15:15
New York'ta büyük bir galeri mi?
Ýlginç.

:15:18
Eðlenceli.
:15:20
Paralarý var, ama aðýzlarýnýn
tadýný bilmiyorlar
gibi bir þey söylediniz.

:15:25
Çok eðlenceli.
:15:38
Modigliani, Beni utandýrmaya
naslý cürret edersin?

:15:43
Nereye gidiyorsun?
:15:56
Koyunlarýna geri dön.
:15:58
Gidersen,
geri dönme.


Önceki.
sonraki.