Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:00
Ýlginç?
:15:05
New York'ta galerisi var, Modi.
:15:11
Gerçekten mi?
:15:15
New York'ta büyük bir galeri mi?
Ýlginç.

:15:18
Eðlenceli.
:15:20
Paralarý var, ama aðýzlarýnýn
tadýný bilmiyorlar
gibi bir þey söylediniz.

:15:25
Çok eðlenceli.
:15:38
Modigliani, Beni utandýrmaya
naslý cürret edersin?

:15:43
Nereye gidiyorsun?
:15:56
Koyunlarýna geri dön.
:15:58
Gidersen,
geri dönme.

:16:01
Elveda, Martinez.

Önceki.
sonraki.