Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:00
Ne olduðunu bilmiyorum.
:20:03
Ne istediðimi bilmiyorum.
:20:08
Onu özledim.
:20:11
Onu özledim.
:20:13
Onu kaybedemem.
:20:16
Neden bir erkek sadece inancýndan
dolayý diðerlerinden...

:20:19
nefret eder?
:20:22
Kilise Modi'den nefret etmiyor,
deðil mi, peder?

:20:25
Kilise düþman deðildir.
:20:29
Ýnancýn düþman deðil.
:20:32
Kendin ve bebeðin için
güçlü olmalýsýn.

:20:44
Bu en iyisi. Göreceksin,
güzelim.

:20:49
Dünya damgalanmýþ bir çocuk için
acýmasýz bir yer.

:21:09
Jeanne, dur.
Dur, bana bak.

:21:14
Seni salak kýz.
:21:17
Sen çosuksun.
Ne yaptýðýný bilmiyorsun.

:21:20
Ya sen? Sen ne yaptýðýný
biliyor musun, baba?

:21:25
Ne yaptýðýný hatýrla?
Hatýrla?


Önceki.
sonraki.