Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:21:09
Jeanne, dur.
Dur, bana bak.

:21:14
Seni salak kýz.
:21:17
Sen çosuksun.
Ne yaptýðýný bilmiyorsun.

:21:20
Ya sen? Sen ne yaptýðýný
biliyor musun, baba?

:21:25
Ne yaptýðýný hatýrla?
Hatýrla?

:22:02
Zavallý piçler. Ne için
savaþacaklarýný bilmiyorlar.

:22:05
Diego, bilmemeleri gerekir.
:22:16
Arabayý durdur.
:22:21
Modigliani!
:22:29
Sen çekip gidemezsin.
Ben çekip gidebilirim.

:22:34
Masraflar için.
Herkese bir içki ýsmarla.

:22:37
Fakat sana yok.
Bunu bitiriyorum.

:22:43
Sür.

Önceki.
sonraki.