Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:02
Zavallý piçler. Ne için
savaþacaklarýný bilmiyorlar.

:22:05
Diego, bilmemeleri gerekir.
:22:16
Arabayý durdur.
:22:21
Modigliani!
:22:29
Sen çekip gidemezsin.
Ben çekip gidebilirim.

:22:34
Masraflar için.
Herkese bir içki ýsmarla.

:22:37
Fakat sana yok.
Bunu bitiriyorum.

:22:43
Sür.
:23:18
-Sanýrým burda olmalý.
-Bir kadýn mý?

:23:26
Özür dilerim, bayým. Maurice
Utrillo burada mý acaba?

:23:32
Siz kimsiniz?
:23:34
Ben boðazlanmýþ tavuðum.
:23:36
Neden bana yardým etmedin?
Ettim.

:23:39
Onu buldum!
:23:43
Muhteþem deðil mi?
:23:47
Yarýþmayý kazanmaya gidiyor.
:23:50
-Yarýþma hakkýnda hiçbir þey
söylemedin. -Asla sormadýn.

:23:53
-Hadi, yardým et.
-Bu et.

:23:56
Suratýmdan çek.

Önceki.
sonraki.