Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:18
-Sanýrým burda olmalý.
-Bir kadýn mý?

:23:26
Özür dilerim, bayým. Maurice
Utrillo burada mý acaba?

:23:32
Siz kimsiniz?
:23:34
Ben boðazlanmýþ tavuðum.
:23:36
Neden bana yardým etmedin?
Ettim.

:23:39
Onu buldum!
:23:43
Muhteþem deðil mi?
:23:47
Yarýþmayý kazanmaya gidiyor.
:23:50
-Yarýþma hakkýnda hiçbir þey
söylemedin. -Asla sormadýn.

:23:53
-Hadi, yardým et.
-Bu et.

:23:56
Suratýmdan çek.
:24:01
Kahretsin.
:24:07
Ýyi akþamlar, bayanlar.
:24:45
-Seni seviyorum.
-Seni seviyorum.

:24:47
Seni seviyorum.
:24:53
-Seni özledim.
-Dikkatli olalým.

:24:59
Neredeydin?

Önceki.
sonraki.