Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:16
Þimdi gidebilirsin.
:32:23
-Bir þeyler planlýyorsun. Ne?
-Toz almaya devam et.

:32:32
Modi!
:32:34
Modigliani!
:32:36
Nerede?
:32:40
Sonunda.
:32:43
-Oh, kahretsin.
-Benim oðlumdan ne istiyorsun,
piç kurusu?

:32:46
Ýyi.
:32:48
Bekle.
:32:50
Tut þunu.
:32:52
Altý aydýr bir resim satamadýn.
Öldür onu.

:32:56
Vur beni, sonra da kendine
elveda de. Ben düzenlemeyeceðim.

:33:05
-Dur.
-Onu öldürebileceðimi söyledin.

:33:07
Sonra.
Onu sonra öldüreceðim.

:33:11
Defol git, ödlek.
Biraz þarap getir.

:33:31
Lütfen, al bunu.
:33:35
Modi, yarýþmaya girecek misin?
:33:38
Ödül çok para getirir.
:33:43
Bütün Paris bugünün hayalini
kuruyor.

:33:47
Sen ve Picasso birlikte
yarýþacaksýnýz.

:33:49
Evet, ben ve Picasso.
:33:52
Sergi mi dedin?
:33:55
Bir sergi deðil.
Daha çok bir lütuf.

:33:59
Pablo sergisine resimlerinden
birini asmayý önerdi.


Önceki.
sonraki.