Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:09
Resmini yapmama izin ver,
Jeanne. Seni ölümsüz yapacaðým.

:31:13
Bu omuzlar için
çok fazla sorumluluk.

:31:25
Cevabým; hayýr.
:31:34
Bekle.
:31:46
Ne kadar yakýþýklý oldum,
Modigliani gibi?

:31:52
Kýyaslanamaz bile.
:31:56
Bir resmini asacak,
ama bir þartým var.

:32:16
Þimdi gidebilirsin.
:32:23
-Bir þeyler planlýyorsun. Ne?
-Toz almaya devam et.

:32:32
Modi!
:32:34
Modigliani!
:32:36
Nerede?
:32:40
Sonunda.
:32:43
-Oh, kahretsin.
-Benim oðlumdan ne istiyorsun,
piç kurusu?

:32:46
Ýyi.
:32:48
Bekle.
:32:50
Tut þunu.
:32:52
Altý aydýr bir resim satamadýn.
Öldür onu.

:32:56
Vur beni, sonra da kendine
elveda de. Ben düzenlemeyeceðim.


Önceki.
sonraki.