Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:01
Lütfen!
:30:03
Ýkinizi de seviyorum.
:30:05
Ailenin yanýnda daha iyi
durumda olursun.

:30:07
En azýndan çocuk için
daha iyi olur.

:30:15
Boþuna nefes harcýyorum.
:30:18
Daima boþuna nefes harcýyorum.
:30:21
Düþün.
:30:33
Biliyorum.
:30:37
Bu yapabileceðin birþeydi.
:30:44
Cesurca olacak.
:30:46
O gece için üzgün olduðunu
bu þekilde göstermiþ olur.

:30:49
O gece mi?
Ya ondan önceki geceler?

:30:53
Bir bakalým, her aþaðýlama
için bir tual.

:30:58
-Olga, kaç tane eder?
-Yüzlerce, Pablo.

:31:09
Resmini yapmama izin ver,
Jeanne. Seni ölümsüz yapacaðým.

:31:13
Bu omuzlar için
çok fazla sorumluluk.

:31:25
Cevabým; hayýr.
:31:34
Bekle.
:31:46
Ne kadar yakýþýklý oldum,
Modigliani gibi?

:31:52
Kýyaslanamaz bile.
:31:56
Bir resmini asacak,
ama bir þartým var.


Önceki.
sonraki.