Modigliani
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:08
Çok iyi.
:29:10
Jeanne, nasýlsýn?
Modi nasýl?

:29:14
Onu görmüyorum.
Nerede olduðunu bilmiyorum.

:29:22
-Sorun nedir?
-Sana yardým etmek istiyorum.

:29:25
Ne?
:29:26
Picasso'ya gitmeni istiyorum.
:29:29
yeni sergide iþlerini onunkilerin
yanýna asýp asamayacaðýný sor.

:29:36
Evet, þey.
:29:39
Zbo!
:29:41
Modi ve Picasso...
:29:45
Böyle bir þey yaparsam Modi beni
öldürür.

:29:49
Özür dilerim, Jeanne.
Yapamam.

:29:53
Modi'nin iþleri Picasso'nunkilerin
yanýnda olursa bu satýþ
için iyi bir þans olur.

:29:58
Paraya ihtiyacýmýz var, Zbo.
Lütfen.

:30:01
Lütfen!
:30:03
Ýkinizi de seviyorum.
:30:05
Ailenin yanýnda daha iyi
durumda olursun.

:30:07
En azýndan çocuk için
daha iyi olur.

:30:15
Boþuna nefes harcýyorum.
:30:18
Daima boþuna nefes harcýyorum.
:30:21
Düþün.
:30:33
Biliyorum.
:30:37
Bu yapabileceðin birþeydi.
:30:44
Cesurca olacak.
:30:46
O gece için üzgün olduðunu
bu þekilde göstermiþ olur.

:30:49
O gece mi?
Ya ondan önceki geceler?

:30:53
Bir bakalým, her aþaðýlama
için bir tual.

:30:58
-Olga, kaç tane eder?
-Yüzlerce, Pablo.


Önceki.
sonraki.